Instytucje rynku kapitałowego - wykład dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość I st., rok II, studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021

Inwestycje finansowe - wykład dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość II st, rok II, studiów niestacjonarnych

Inwestycje finansowe - wykład dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość II st, rok II, studiów stacjonarnych, roku akademickiego 2020/2021

Rynki finansowe - wykład dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość I st., rok II, studiów stacjonarnych, roku akademickiego 2020/2021

Analiza rynków finansowych - wykład dla studentów kierunku Analityka gospodarcza I st., rok III, studiów stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021

Instytucje rynku kapitałowego - wykład dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość I st., rok II, studiów niestacjonarnych