Instytucje rynku kapitałowego - wykład dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość I st., rok II, studiów niestacjonarnych