Materiały dydaktyczne (prezentacje) oraz zadania dla 3 roku logistyki do obligatoryjnego zapoznania i rozwiązania.