Materiały dydaktyczne dla 5 roku analityki gospodarczej do obligatoryjnego zapoznania. 

Materiały dydaktyczne (prezentacje) oraz zadania dla 3 roku logistyki do obligatoryjnego zapoznania i rozwiązania.

Materiały dydaktyczne (prezentacje) oraz zadania dla 2 roku studentów kierunku prawno-biznesowego do obligatoryjnego zapoznania i rozwiązania. 

Materiały dydaktyczne (prezentacje) oraz zadania dla 2 roku zarządzania do obligatoryjnego  rozwiązania. 

Materiały dydaktyczne (prezentacje) oraz zadania dla 3 roku logistyki do obligatoryjnego zapoznania i rozwiązania.