Kurs dotyczy wykładu i ćwiczeń z przedmiotu Systemy transportowe i techniczne aspekty transportu.