Rachunkowość Zarządcza - ćwiczenia GRUPA CA1 i CA2
Studenci 2 roku 1 stopnia na kierunku: Finanse i Rachunkowość (stacjonarne)
Rok akademicki: 2020/21 semestr letni

Rachunkowość zarządcza - wykład
Studenci 3 roku 1 stopnia na kierunku: Matematyka w finansach (ubezp.)
Rok akademicki: 2020/21 semestr letni

Rachunkowość Finansowa - ćwiczenia GRUPA CA4
Studenci 1 roku 1 stopnia na kierunku: Finanse i Rachunkowość (stacjonarne)
Rok akademicki: 2020/21 semestr letni