Informatyczna Rachunkowość Finansowa - materiały do wykładu i ćwiczeń
Studenci 3 roku 1 stopnia na kierunku: Finanse i rachunkowość (stacjonarne)
Rok akademicki: 2020/21 semestr zimowy.

Informatyczna Rachunkowość Finansowa - materiały do wykładu i ćwiczeń
Studenci 3 roku 1 stopnia na kierunku: Finanse i rachunkowość (niestacjonarne)
Rok akademicki: 2020/21 semestr zimowy.

Rachunkowość zarządcza - materiały do ćwiczeń
Studenci kierunku prawno-biznesowego (stacjonarne)
Rok akademicki: 2020/21 semestr zimowy.

Rachunkowość podatkowa - materiały do wykładu i ćwiczeń
Studenci 3 roku 1 stopnia na kierunku: Finanse i rachunkowość (niestacjonarne)
Rok akademicki: 2020/21 semestr zimowy.

Rachunkowość zarządcza 2 grupy CA2, CA3, CA4 - materiały do ćwiczeń
Studenci 2 roku 2 stopnia na kierunku: Finanse i rachunkowość (niestacjonarne)
Rok akademicki: 2020/21 semestr zimowy.

Polityka rachunkowości - materiały do wykładu
Studenci 2 roku 2 stopnia na kierunku: Finanse i rachunkowość (niestacjonarne)
Rok akademicki: 2020/21 semestr zimowy.

Polityka rachunkowości - materiały do wykładu
Studenci 2 roku 2 stopnia na kierunku: Finanse i rachunkowość (stacjonarne)
Rok akademicki: 2020/21 semestr zimowy.