Seminarium magisterskie
Studenci 1 roku 2 stopnia na kierunku: Finanse i Rachunkowość (niestacjonarne)
Seminarium zaczynające się od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021

Informatyczna Rachunkowość Zarządcza - GRUPY KW1 I KW2
Studenci 2 roku 2 stopnia na kierunku: Finanse i Rachunkowość, spec. 2020/2021 (niestacjonarne)
Rok akademicki: 2020/21 semestr letni

Rachunkowość Zarządcza - ćwiczenia GRUPA CA1 i CA2
Studenci 2 roku 1 stopnia na kierunku: Finanse i Rachunkowość (stacjonarne)
Rok akademicki: 2020/21 semestr letni

Rachunkowość zarządcza - wykład
Studenci 3 roku 1 stopnia na kierunku: Matematyka w finansach (ubezp.)
Rok akademicki: 2020/21 semestr letni

Rachunkowość Finansowa - ćwiczenia GRUPA CA4
Studenci 1 roku 1 stopnia na kierunku: Finanse i Rachunkowość (stacjonarne)
Rok akademicki: 2020/21 semestr letni