Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
II rok II stopnia
Semestr zimowy 2022/23

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
II rok I stopnia
Semestr zimowy 2022/23

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I rok II stopnia

Semestr letni 2021/22


Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

II rok II stopnia

Semestr zimowy 2021/22

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

II rok II stopnia

Semestr zimowy 2020/21

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Rok akademicki 2019/20 - semestr letni