Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z istotą innowacji produktowych oraz procesem wprowadzania na rynek nowego produktu .

Grupa docelowa: Studenci III roku na kierunku Zarządzanie, spec. Menedżer produktu

Rok akademicki: 2020/2021, semestr zimowy

Celem kursu jest przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania koncepcji nowego produktu.

Grupa docelowa: Studenci III roku na kierunku Zarządzanie, spec. Menedżer produktu

Rok akademicki: 2020/2021, semestr zimowy

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu marketingu.

Grupa docelowa: Studenci III roku na kierunku Ekonomia

Rok akademicki: 2020/2021, semestr zimowy

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu logistyki dystrybucji.

Grupa docelowa: Studenci II roku na kierunku Logistyka, II st.

Rok akademicki: 2020/2021, semestr zimowy

Celem kursu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu logistyki dystrybucji.

Grupa docelowa: Studenci II roku na kierunku Logistyka, II st.

Rok akademicki: 2020/2021, semestr zimowy

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi zagadnieniami z zakresu strategii marketingowej.

Grupa docelowa: Studenci II roku na kierunku Zarządzanie, II st.

Rok akademicki: 2020/2021, semestr zimowy

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu tworzenia strategii marketingowej.

Grupa docelowa: Studenci II roku na kierunku Zarządzanie, II st.

Rok akademicki: 2020/2021, semestr zimowy

Kurs przeznaczony jest dla studentów przygotowujących pracę licencjacką.

Grupa docelowa: Studenci III roku na kierunku Zarządzanie

Rok akademicki: 2020/2021, semestr zimowy

The course is about selected marketing aspects of price management.

Target group: Erasmus+ students 

Academic year 2020/2021, winter semester