Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresy dystrybucji oraz cen jako dwóch istotnych instrumentów marketingowych. Wykład realizowany jest w ramach specjalności Menedżer produktu.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy z zakresy dystrybucji oraz cen jako dwóch istotnych instrumentów marketingowych poprze analizę i ocenę przykładów z rynku. Przedmiot realizowany jest w ramach specjalności Menedżer produktu.

Przedmiot skierowany jest do osób posiadających bardzo dobrą wiedzę ogólną z marketingu. Celem kursu jest  poszerzenie wiedzy z zakresu strategii cenowych i pozycjonowania cenowego marek.

Przedmiot skierowany jest do osób przygotowujących pracę licencjacką z obszaru zarządzania.

Seminarium licencjackie przeznaczone dla osób rozpoczynających prace nad pracą dyplomową.