Materiały dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Rachunkowość z przedmiotu Rachunkowość bankowa (podstawy).

Materiały na seminaria dyplomowe i webinaria