Materiały dydaktyczne dla słuchaczy studiów podyplomowych kierunku Rachunkowość z przedmiotu Rachunkowość bankowa (podstawy).

Materiały na seminaria dyplomowe i webinaria 

Materiały z przedmiotu Rachunkowość podatkowa dla III r. FiR, specjalność Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji. Zawierają wykłady (w formie prezentacji), dodatkowe materiały dydaktyczne (w tym przepisy prawne), zagadnienia ułatwiające przygotowanie do egzaminu, testy weryfikujące stopień zapoznania się z materiałami. W godzinach umówionych (wykładów) prowadzone będą chaty umożliwiające zadawanie pytań, udzielanie konsultacji/wyjaśnień.