Wykład pozwala na zdobycie podstaw wiedzy księgowej i sprawozdawczości finansowej, zapoznaje z typowymi schematami ewidencji księgowej oraz uczy organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie. Nacisk kładziony jest na zrozumienie zrozumieniu procesów zachodzących w jednostkach gospodarczych, pod kątem ich wpływu na sytuację majątkowo-finansową oraz osiągane przez jednostki wyniki.

Wykład pozwala na zdobycie podstaw wiedzy księgowej i sprawozdawczości finansowej, zapoznaje z typowymi schematami ewidencji księgowej oraz uczy organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie. Nacisk kładziony jest na zrozumienie zrozumieniu procesów zachodzących w jednostkach gospodarczych, pod kątem ich wpływu na sytuację majątkowo-finansową oraz osiągane przez jednostki wyniki.

Materiały na seminaria dyplomowe i webinaria