Analiza due diligence

Wydział Ekonomiczny

Rok I Analityka Gospodarcza, studia II stopnia

Rok ak. 2020/21

Semestr: zima

Automatyzacja procesów biznesowych

Wydział Ekonomiczny.

Rok II Analityka Gospodarcza, studia II stopnia.

Rok ak. 2020/21

Semestr: zima