Zarządzanie projektami, programami i portfelami projektów w praktyce gospodarczej

Wydział Ekonomiczny

Rok I Zarządzanie, studia II stopnia

Rok ak. 2020/21

Semestr: latoAnaliza danych - big data i data mining

Wydział Ekonomiczny

Rok II Analityka Gospodarcza, studia II stopnia

Rok ak. 2020/21

Semestr: latoZaawansowane funkcje arkuszy kalkulacyjnych

Wydział Ekonomiczny

Rok II Ekonomia, studia I stopnia

Rok ak. 2020/21

Semestr: lato


Seminarium Licencjackie

Wydział Ekonomiczny

Rok II Analityka Gospodarcza, studia I stopnia

Rok ak. 2020/21

Semestr: lato