Na tym kursie znajdują się testy egzaminacyjne i zaliczeniowe z poszczególnych przedmiotów

Na tym kursie znajdują się testy egzaminacyjne i zaliczeniowe z poszczególnych przedmiotów

Przećwiczenie działania systemu

Kurs z przedmiotu Prawo administracyjne. Część ogólna - przeznaczony dla Studentów II roku ADM. stac. - grupy ćwiczeniowe nr 2, 3 i 4