Na zajęciach laboratoryjnych studenci poznają metody: oznaczania ogólnej liczebności i aktywności mikroorganizmów w glebach niezanieczyszczonych i skażonych metalami ciężkimi; oznaczania liczebności mikroorganizmów tolerujących wysokie stężenia metali ciężkich;  określania fitotoksyczności metodą Phytotoxkit; badania zdolności wybranych szczepów do (a) uruchamiania P z nierozpuszczalnych związków mineralnych, (b) uwalniania N ze związków organicznych, (c) produkcji sideroforów i kwasu indolilooctowego; określania efektu biotycznego miedzy wybranymi szczepami grzybów oraz antagonistycznych oddziaływań między szczepami grzybowymi i bakteryjnymi.

Celem ćwiczeń terenowych jest zapoznanie Studentów z funkcjonowaniem Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - Hajdów oraz Zakładu Oczyszczania Miasta Kom-Eko w Lublinie.

Przedmiot ma zapoznać studentów z możliwościami wykorzystania procesów biologicznych do zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia środowiska: (1) usuwanie ze środowiska zanieczyszczę organicznych i nieorganicznych; (2) zastępowanie tradycyjnych technologii metodami biologicznymi; (3) preparaty biologiczne - bionawozy i biopestycydy. 

Przedmiot obligatoryjny dla studentów III roku I stopnia Biotechnologii w roku akademickim 2019/20 w semestrze letnim

Konsultacje - pokój 113A:    poniedziałek, 15:00 - 16:00

                                             wtorek, 9:00 - 10:00