Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania procesów biologicznych do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia środowiska. W cyklu wykładów będą omawiane zagadnienia tj.: preparaty biologiczne - bionawozy i biopestycydy, usuwanie ze środowiska zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, zastępowanie tradycyjnych technologii metodami biologicznymi, 

Przedmiot obligatoryjny dla studentów III roku I stopnia Biotechnologii w roku akademickim 2020/21 w semestrze letnim.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami badań oraz aparaturą naukową.