Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami badań oraz aparaturą naukową.

Na zajęciach laboratoryjnych studenci poznają metody: oznaczania ogólnej liczebności i aktywności mikroorganizmów w glebach niezanieczyszczonych i skażonych metalami ciężkimi; oznaczania liczebności mikroorganizmów tolerujących wysokie stężenia metali ciężkich;  określania fitotoksyczności metodą Phytotoxkit; badania zdolności wybranych szczepów do (a) uruchamiania P z nierozpuszczalnych związków mineralnych, (b) uwalniania N ze związków organicznych, (c) produkcji sideroforów i kwasu indolilooctowego; określania efektu biotycznego miedzy wybranymi szczepami grzybów oraz antagonistycznych oddziaływań między szczepami grzybowymi i bakteryjnymi.