Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową 

malgorzata.samujlo@mail.umcs.pl

środa: 10.30-11.00Kurs z przedmiotu Psychologia rozwojowa i wychowawcza (wykłady i ćwiczenia), przeznaczony dla studentów I roku  studiów stacjonarnych 5-letnich magisterskich w semestrze letnim 2021/2022. Kierunek: Pedagogika specjalna.

Kurs z przedmiotu Pedeutologia (wykłady), przeznaczony dla studentów I roku  studiów stacjonarnych 5-letnich magisterskich w semestrze letnim 2021/2022. Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

The course is dedicated to Erasmus students, summer 2021/2022

kurs realizowany w r. ak. 2021/2022, seminarium magisterskie