Kurs z przedmiotu: Psychologia rozwojowa i wychowawcza (wykłady i ćwiczenia) dla studentów I roku studiów stacjonarnych 5-letnich magisterskich w sem. letnim 2020/2021, Kierunek: pedagogika specjalna

Kurs z przedmiotu Pedeutologia z deontologią zawodu  (wykłady) dla studentów II roku II st. studiów stacjonarnych w semestrze letnim 2020/2021; Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się, Resocjalizacja z socjoterapią.

Kurs z przedmiotu: Pedeutologia (wykłady i ćwiczenia) dla studentów I roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, studia niestacjonarne, 5-letnie magisterskie w sem. letnim 2020/2021.

Kurs z przedmiotu Pedeutologia z deontologią zawodu (wykłady) dla studentów II roku II stopnia studiów niestacjonarnych w sem. letnim 2020/2021;spec. Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się oraz Resocjalizacja z socjoterapią

Kurs z przedmiotu pedeutologia (wykłady) dla studentów I roku studiów 5-letnich jednolitych magisterskich w sem. letnim 2020/2021, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

This course is dedicated to Erasmus students.

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021


środa godz. 10.00-11.00


Proszę o wcześniejsze zgłoszenie udziału w konsultacjach drogą mailową.