Zapraszam na konsultacje w semestrze letnim. Odbywać się one będą w formie wideokonferencji na Wirtualnym Kampusie w terminach:

wtorek 10.20 - 11.20

środa 12.00 - 13.00

Uwaga!!!

Konsultacje z 13 lipca br. (wtorek) zostają odwołane i przeniesione na środę 14 lipca, godz. 11.00-13.00.

Seminarium magisterskie z zakresu literaturoznawstwa stanowi praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej oraz umiejętności w zakresie analizy i interpretacji tekstów w celu napisania samodzielnie pracy z zakresu podjętej problematyki polonistycznej.

Celem zajęć jest zaprezentowanie najważniejszych zagadnień estetycznych, ideowych, światopoglądowych i filozoficznych dwóch epok literackich: pozytywizmu i Młodej Polski. Zajęcia te mają wyposażyć studenta w umiejętności analityczno-interpretacyjne tekstów pozytywizmu i Młodej Polski z uwzględnieniem kontekstu kultury i literatury europejskiej.

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do stworzenia pracy licencjackiej podejmującej zagadnienia edytorskie, także w zakresie nowych mediów.

Zajęcia mają wyposażyć studenta w umiejętności analityczno-interpretacyjne tekstów pozytywizmu i Młodej Polski z uwzględnieniem zagadnień istotnych dla edytorstwa naukowego.

Zajęcia mają wyposażyć studenta w umiejętności analityczno-interpretacyjne tekstów pozytywizmu i Młodej Polski z uwzględnieniem zagadnień istotnych dla edytorstwa naukowego.

W tym miejscu mogą Państwo wybrać temat pracy semestralnej z przedmiotu: tradycje literatury XIX wieku.