Historia średniowieczna Polski - wybrane zagadnienia

Dla studentów archeologii (2 rok, 1 stopień)

Rok akademicki 2021/2022

Sztuka i kultura Polski średniowiecznej. Romanizm w Polsce (ramy czasowe, cechy specyficzne, przegląd wybranych zabytków i ich charakterystyka pod kątem potrzeb przewodników turystycznych) Gotyk (ramy czasowe, cechy specyficzne, przegląd wybranych zabytków i ich charakterystyka pod kątem potrzeb przewodników turystycznych).

Studenci 1 roku turystyki historycznej (1 stopień)

Rok. akademicki 2021/2022, sem. letni