The aim of the course is to familiarize students with the subject of working with a difficult client - in a special reference to mentally ill people. During the course will be presented issues generally related to working with a person suffering from mental disorders. The topic of skills will be addressed to person who want to practice. All of this predispositions  should be possessed by a person working with mentally ill patients and after a suicide attempt, as well as the possibility of verifying them and widening. In the part devoted to aspects of professional practice, particular emphasis will be placed on assistance activities, prevention and social perception of people with mental illness.
The aim of the course is to familiarize students with the subject of coaching. The skills and predispositions that the trainer should have will be presented. Opportunities for extending your skills in a given field and the possibility of their verification will be indicated. Course will examine the aspects of knowledge about yourself and students socio-professional opportunities.

Kurs ma za zadanie przygotować studentów do pracy psychologicznej w szkole podstawowej. Zagadnienia, które będą realizowane w trakcie trwania kursów będą skoncentrowane na najważniejszych i najczęściej pojawiających się kwestiach psychologicznych i determinantach, które mają duże znaczenie dla funkcjonowania młodych osób w szkole. Tematyka zajęć będzie dotyczyła przede wszystkim: komunikacji, emocji, motywacji, współdziałania, radzenia sobie ze stresem i krytyką. Przedstawione będą elementy związane z technikami profilaktycznymi oraz działaniami mającymi za zadanie niwelowanie sytuacji trudnych.