Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z restrukturyzacją i kryzysem, przebiegiem i analizą procesu restrukturyzacji oraz narzędziami i metodami stosowanymi w trakcie sanacji przedsiębiorstwa. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące nowych procedur naprawczo-oddłużeniowych obowiązujących w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne oraz zagadnienia obejmujące postępowanie upadłościowe (Prawo upadłościowe).

Grupa docelowa:

Studenci 3 roku kierunku: Finanse i rachunkowość, Spec. Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw
Rok akademicki: 2019/20 lato

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z restrukturyzacją i kryzysem, przebiegiem i analizą procesu restrukturyzacji oraz narzędziami i metodami stosowanymi w trakcie sanacji przedsiębiorstwa. Przedstawione zostaną 4 ścieżki naprawczo-oddłużeniowe obowiązujące w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne oraz zagadnienia obejmujące postępowanie upadłościowe (Prawo upadłościowe).

Grupa docelowa:

Studenci 3 roku na kierunku: Ekonomia
Rok akademicki i semestr: 2019/20 lato

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z restrukturyzacją i kryzysem, przebiegiem i analizą procesu restrukturyzacji. Przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące nowych procedur naprawczo-oddłużeniowych obowiązujących w ustawie Prawo Restrukturyzacyjne oraz zagadnienia obejmujące postępowanie upadłościowe (Prawo upadłościowe). Zostaną zaprezentowane statystyki obejmujące restrukturyzacje i upadłości przedsiębiorstw logistycznych. 

Grupa docelowa:

Studenci 2 roku na kierunku: Logistyka,
Rok akademicki i semestr: 2019/20 lato

 

Celem kursu jest opanowanie podstawowych terminów stosowanych w teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstw, a także zrozumienie podstawowych zależności mających znaczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. 

Grupa docelowa:

Studenci 2 roku na kierunku: Analityka gospodarcza
Rok akademicki i semestr (zima/lato):  2019/20 lato