Kurs zawiera materiały przeznaczone dla uczestników seminarium miagisterskiego na kier. Finanse i rachunkowość. Prezentują one zasady, formę oraz zakres pracy licencjackiej, jak również zawierają wytyczne dla seminarzystów odnośnie samodzielnej pracy naukowej.

Kurs zawiera materiały przeznaczone dla uczestników seminarium magisterskiego na kier. Finanse i rachunkowość. Prezentują one zasady, formę oraz zakres pracy magisterskiejj, jak również zawierają wytyczne dla seminarzystów odnośnie samodzielnej pracy naukowej.

Kurs zawiera materiały przeznaczone dla uczestników seminarium licencjackiego na kier. Analityka gospodarcza. Prezentują one zasady, formę oraz zakres pracy licencjackiej, jak również zawierają wytyczne dla seminarzystów odnośnie samodzielnej pracy naukowej.

Kurs zawiera materiały przeznaczone dla uczestników seminarium licencjackiego na kier. Finanse i rachunkowość. Prezentują one zasady, formę oraz zakres pracy licencjackiej, jak również zawierają wytyczne dla seminarzystów odnośnie samodzielnej pracy naukowej.

Celem kursu jest realizacja w formie zdalnej procesu kształcenia służącego przekazaniu studentom ogólnej wiedzy z zakresu organizacji i finansowania sfery usług społecznych w Polsce na tle rozwiązań funkcjonujący w pozostałych państwach Unii Europejskiej

Celem kursu jest realizacja w formie zdalnej procesu kształcenia służącego przekazaniu studentom podstawowej wiedzy z zakresu organizacji i finansowania sfery usług społecznych w Polsce na tle rozwiązań funkcjonujący w pozostałych państwach Unii Europejskiej

Celem kursu jest realizacja w formie zdalnej procesu kształcenia służącego przekazaniu studentom podstawowej wiedzy dotyczącej roli i mechanizmu funkcjonowania finansów samorządowych w Polsce, w kontekście zmieniających się uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, reform systemu finansów publicznych oraz członkostwa  Polski w Unii Europejskiej.

Celem zajęć jest realizacja w formie zdalnej procesu kształcenia służącego przedstawieniu roli, jaką odgrywa analiza finansowa w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym , jak i praktycznym.

Celem głównym zajęć jest zdalna realizacja procesu kształcenia służącego  przyswojeniu przez studentów podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu systemu finansów publicznych w Polsce, w szczególności obejmującej: strukturę podmiotową i przedmiotową finansów publicznych, analizę zasad budżetowych oraz struktury budżetu państw, z uwzględnieniem podstawowych rodzajów dochodów i wydatków, a także teorię podatku wraz z aktualnie obowiązującymi polskimi konstrukcjami podatkowymi