Celem kursu jest zapoznanie studentów z procesami poprzedzającymi fermentację (upstream processing). Są to procesy jednostkowe, które obejmują izolację/pozyskanie i badanie przesiewowe mikroorganizmów, ulepszenie szczepu w celu wytworzenia tanio dużych ilości pożądanego produktu przemysłowego, konserwację i przechowywanie szczepów, przygotowanie inokulum, wybór substratu do produkcji, optymalizację i opracowanie odpowiednich podłoży produkcyjnych  i ich sterylizację.