Wykłady z zakresu fizjologii układu oddechowego i trawiennego w ramach przedmiotu "Fizjologia zwierząt" dla studentów II roku I stopnia biotechnologii.

Kurs obejmuje podstawowe informacje z zakresu farmakologii leków stosowanych w chorobach układu oddechowego oraz leków przeciwnowotworowych. Przeznaczony jest dla studentów II roku I stopnia biologii medycznej.

Kurs obejmuje podstawowe informacje z zakresu farmakologii wybranych grup leków stosowanych w chorobach ośrodkowego układu nerwowego. Przeznaczony jest dla studentów I roku II stopnia biotechnologii medycznej.

Pharmacology of antipsychotic and antidepressant drugs - classification, mechanisms of action, and adverse effects.