Kurs dla studentów II r. II st. biotechnologii ogólnej

Kurs dla studentów III r. Bioanalityki

Dla studentów II r. II st. biotechnologii medycznej

Materiały dla studentów I r. II st. biologii eksperymentalnej