Wykład dla Studentów Ekonomii 1 roku 1 stopnia w semestrze letnim 2020

W niniejszym kursie zamieszczane będą zagadnienia które przewidziane były do realizacji na wykładzie w środy w godz.9,45-11,15

Konwersatoria dla Studentów Ekonomii 1 roku 1 stopnia w semestrze letnim 2020

W niniejszym kursie zamieszczane będą zagadnienia, które przewidziane były do realizacji na zajęciach dla grup kw 2 oraz kw 5 wtorki 8,00-9,30 oraz czwartki 13,15-14,45

Wykład dla Studentów Ekonomii 1 roku 2 stopnia w semestrze letnim 2020

W niniejszym kursie zamieszczane będą zagadnienia, które przewidziane były do realizacji na wykładzie z Ekonometrii II w środy w godz.8,00-9,30

Wykład dla Studentów Analityki gospodarczej 1 roku 2 stopnia studiów w semestrze letnim 2020

W niniejszym kursie zamieszczane będą zagadnienia, które były przewidziane do realizacji na wykładzie w środy w godz.8,00-9,30

Laboratoria dla Studentów Analityki gospodarczej 1 roku 2 stopnia w semestrze letnim 2020

W niniejszym kursie zamieszaczne będa zagadnienia, które przewidziane były do reazlizacji na laboratoriach we wtorki w godz.11,30-13,00 oraz 13,15-14,45

Wykład i ćwiczenia dla Studentów Finansów i rachunkowości na studiach niestacjonarnych 1 roku 1 stopnia w semestrze letnim 2020

W niniejszym kursie zamieszczane będa zagadnienia, które  przewidziane były do realizacji na wykładach i ćwiczeniach

Wykład i konwersatoria dla Studentów Logistyki na studiach niestacjonarnych 1 roku 1 stopnia w semestrze letnim 2020

W niniejszym kursie zamieszczane będą zagadnienia, które przewidziane były do realizacji na wykładach i konwersatoriach