Uczniowie mają różnego rodzaju potrzeby w zakresie wsparcia i rozwoju. W ramach zajęć omówimy sposoby, w jakie można je identyfikować oraz czynniki środowiskowe, które mogą im towarzyszyć. Kurs ma też na celu omówienie różnego rodzaju strategii i form aktywności, jakie może podejmować psycholog, wspomagając rozwój ucznia w szkole i poza nią.

Mam nadzieję, że prezentowane treści i pomysły, zgodnie z nazwą przedmiotu, będą dla Państwa inspiracją w pracy. Do zobaczenia na zajęciach :)


Tematyka przedmiotu obejmuje problematykę procesów, które pozwalają człowiekowi orientować się w świecie i tworzyć sobie obraz świata.  W obszarze tym prezentowane są różne stanowiska teoretyczne wyjaśniające te zjawiska od strony mechanizmów i ich regulacyjnych funkcji. W ramach określonych stanowisk teoretycznych przedstawiane są podstawowe paradygmaty badawcze.

Tematyka przedmiotu obejmuje problematykę procesów, które pozwalają człowiekowi orientować się w świecie i tworzyć sobie obraz świata.  W obszarze tym prezentowane są różne stanowiska teoretyczne wyjaśniające te zjawiska od strony mechanizmów i ich regulacyjnych funkcji. W ramach określonych stanowisk teoretycznych przedstawiane są podstawowe paradygmaty badawcze.

Tematyka przedmiotu obejmuje problematykę procesów, które pozwalają człowiekowi orientować się w świecie i tworzyć sobie obraz świata.  W obszarze tym prezentowane są różne stanowiska teoretyczne wyjaśniające te zjawiska od strony mechanizmów i ich regulacyjnych funkcji. W ramach określonych stanowisk teoretycznych przedstawiane są podstawowe paradygmaty badawcze.

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom związanym bezpośrednio z psychologią różnic indywidualnych, a w szczególności tematyce zdolności i uzdolnień oraz ich związkom z sukcesami szkolnymi i zawodowymi. W pracach badawczych realizowanych w ramach seminarium studenci mogą również odpowiadać na pytania o trafność stosowanych narzędzi pomiarowych i zadań testowych, o to, które cechy lub wymiary funkcjonowania intelektualnego są najlepszymi predyktorami wysokich wyników egzaminacyjnych, jak zmienił się poziom niektórych zdolności intelektualnych w populacji w związku ze zmianami cywilizacyjnymi czy nowymi programami nauczania i inne.

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023 odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja), we czwartki (13-14) po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: anna.blaszczak@umcs.lublin.pl.