Seminarium poświęcone jest zagadnieniom związanym bezpośrednio z psychologią różnic indywidualnych, a w szczególności tematyce zdolności i uzdolnień oraz ich związkom z sukcesami szkolnymi i zawodowymi. W pracach badawczych realizowanych w ramach seminarium studenci mogą również odpowiadać na pytania o trafność stosowanych narzędzi pomiarowych i zadań testowych, o to, które cechy lub wymiary funkcjonowania intelektualnego są najlepszymi predyktorami wysokich wyników egzaminacyjnych, jak zmienił się poziom niektórych zdolności intelektualnych w populacji w związku ze zmianami cywilizacyjnymi czy nowymi programami nauczania i inne.

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom różnic indywidualnych. Podejmuje kwestie związane z uwarunkowaniami powstawania różnic indywidualnych oraz omawia podstawowe teorie i zjawiska rozwijane w ramach psychologii różnic indywidualnych. Studenci mają okazję zapoznać się z klasycznymi oraz współczesnymi badaniami w zakresie temperamentu, inteligencji, stylów poznawczych czy zainteresowań.