Punktem wyjścia dla opracowania kursu była analiza aktualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia i rozwoju, rozumianego bardzo szeroko. W ramach zajęć zidentyfikujemy te potrzeby i ich katalizatory oraz omówimy sposoby wspierania uczniów w szkole i poza szkołą.

Zajęcia poświęcone są narzędziom diagnozy (kwestionariuszom i testom) służącym do badania różnic indywidualnych w zakresie temperamentu i inteligencji

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom różnic indywidualnych. Podejmuje kwestie związane z uwarunkowaniami powstawania różnic indywidualnych oraz omawia podstawowe teorie i zjawiska rozwijane w ramach psychologii różnic indywidualnych. Studenci mają okazję zapoznać się z klasycznymi oraz współczesnymi badaniami w zakresie temperamentu, inteligencji, stylów poznawczych czy zainteresowań.

Seminarium poświęcone jest zagadnieniom związanym bezpośrednio z psychologią różnic indywidualnych, a w szczególności tematyce zdolności i uzdolnień oraz ich związkom z sukcesami szkolnymi i zawodowymi. W pracach badawczych realizowanych w ramach seminarium studenci mogą również odpowiadać na pytania o trafność stosowanych narzędzi pomiarowych i zadań testowych, o to, które cechy lub wymiary funkcjonowania intelektualnego są najlepszymi predyktorami wysokich wyników egzaminacyjnych, jak zmienił się poziom niektórych zdolności intelektualnych w populacji w związku ze zmianami cywilizacyjnymi czy nowymi programami nauczania i inne.

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja), w piątki (11-12) po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: anna.blaszczak@umcs.lublin.pl.