Zajęcia poświęcone są narzędziom diagnozy (kwestionariuszom i testom) służącym do badania różnic indywidualnych w zakresie zdolności i uzdolnień

Zajęcia poświęcone są narzędziom diagnozy (kwestionariuszom i testom) służącym do badania różnic indywidualnych w zakresie temperamentu i inteligencji

Przedmiot poświęcony jest zagadnieniom różnic indywidualnych. Podejmuje kwestie związane z uwarunkowaniami powstawania różnic indywidualnych oraz omawia podstawowe teorie i zjawiska rozwijane w ramach psychologii różnic indywidualnych. Studenci mają okazję zapoznać się z klasycznymi oraz współczesnymi badaniami w zakresie temperamentu, inteligencji, stylów poznawczych czy zainteresowań.

W ramach bloku przygotowującego studentów do wykonywania zawodu nauczyciela dostarczana jest podstawowa wiedza dotycząca psychicznego funkcjonowania człowieka. Student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami specyficznymi dla psychologii ogólnej społecznej, wychowawczej, rozwojowej i edukacyjnej. Student zdobywa wiedzę z zakresu przebiegu procesów psychicznych angażowanych w czynnościach uczenia się i nauczania, ich uwarunkowaniach, trudnościach i sposobach ich przezwyciężania. Dodatkowo omawiane są zagadnienia związane z samorozwojem nauczyciela: moduł oferuje wiedzę z zakresu samodoskonalenia, a także radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Tematyka przedmiotu obejmuje problematykę procesów, które pozwalają człowiekowi orientować się w świecie i tworzyć jego mentalne odzwierciedlenie (procesy percepcyjne, wyobrażeniowe, myślowe, decyzyjne, uwagowe, pamięci i uczenia się). W czasie kursu student będzie miał okazję poznać koncepcje wyjaśniające te zjawiska od strony mechanizmów i ich funkcji. Zajęcia bazują na interesujących badaniach psychologicznych, które przybliżą studentom omawiane procesy w bardziej konkretny sposób.

Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja), we wtorki (8.00-9.30) po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: anna.blaszczak@umcs.lublin.pl.

W ramach bloku przygotowującego studentów do wykonywania zawodu nauczyciela dostarczana jest podstawowa wiedza dotycząca psychicznego funkcjonowania człowieka. W ramach wykładów z Ogólnego Przygotowania Psychologicznego student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami specyficznymi dla psychologii ogólnej, społecznej, wychowawczej, rozwojowej i edukacyjnej. Uczestnik wykładu zdobywa wiedzę z zakresu przebiegu procesów psychicznych angażowanych w czynnościach uczenia się i nauczania, ich uwarunkowaniach, trudnościach i sposobach ich przezwyciężania.