This course is for students of Medical biology

Kurs zawiera wybrane grafiki i materiały sprawdzające wiedzę. Stanowi uzupełnienie wykładów i nie zastąpi regularnego uczestnictwa w zajęciach.

Kurs zawiera wybrane grafiki omawiane na wykładzie oraz materiały sprawdzające wiedzę. Nie zastąpi regularnego uczestnictwa w zajęciach,

Materiały dodatkowe do modułu Immunobiologia: sprawdzające oraz poszerzające wiedzę. Zawarte są też wybrane materiały graficzne, które były omawiane na wykładzie, zbyt złożone aby je zanotować. Podkreślam, że niniejszy kurs nie zastąpi regularnego uczestnictwa w zajęciach.

Materiały pomocnicze do modułu Toksykologia: materiały sprawdzające wiedzę i wybrane grafiki, prezentowane i objaśniane na wykładach. Nie zastąpi regularnego uczestnictwa w zajęciach.

For Mariam and Diego this academic year.