Moduł obejmuje wiedzę z zakresu specyfiki i uwarunkowań pracy zespołowej. Uczestnicy mają możliwość praktycznej nauki umiejętności społecznych niezbędnych w pracy zespołowej, dowiedzą się jak skutecznie przekazywać informacje, rozwiązywać konflikty oraz będą mieli okazję na dokonanie autoewaluacji własnego funkcjonowania w grupie.

Uczestnictwo w module pozwoli na rozwinięcie praktycznych umiejętności, istotnych w efektywnej pracy zespołowej oraz będzie wprowadzeniem do tematyki rozwoju umiejętności trenerskich.

Studenci 1 roku na kierunku: Psychologia

Rok akademicki: 2019/2020 lato

Moduł ma wprowadzić studentów w tematykę psychologii śledczej. Studenci poznają historię, terminologię i obszary psychologii kryminalnej, zapoznają się z terminem wiktymologii, diagnozą motywacji przestępczej, sylwetkami psychologicznymi sprawców przestępstw, psychologiczną analizą miejsca zdarzenia przestępczego, poznają cechy przestępstw seryjnych.