Moduł obejmuje wiedzę z zakresu specyfiki i uwarunkowań pracy zespołowej. Uczestnicy mają możliwość praktycznej nauki umiejętności społecznych niezbędnych w pracy zespołowej, dowiedzą się jak skutecznie przekazywać informacje, rozwiązywać konflikty oraz będą mieli okazję na dokonanie autoewaluacji własnego funkcjonowania w grupie.

Uczestnictwo w module pozwoli na rozwinięcie praktycznych umiejętności, istotnych w efektywnej pracy zespołowej oraz będzie wprowadzeniem do tematyki rozwoju umiejętności trenerskich.

Studenci 1 roku na kierunku: Psychologia

Rok akademicki: 2021/2022 zima


Celem modułu jest wprowadzenie studentów w tematykę psychologii śledczej, jako nurtu psychologii kryminalnej. Studenci poznają historię, terminologię i obszary psychologii kryminalnej, zapoznają się z terminem wiktymologii, diagnozą motywacji przestępczej, sylwetkami psychologicznymi sprawców przestępstw, psychologiczną analizą miejsca zdarzenia przestępczego, poznają cechy przestępstw seryjnych, zdobędą podstawową wiedzę z zakresu psychologii terroryzmu.


Studenci II roku na kierunku: Psychologia

Rok akademicki 2021/2022 zima

Moduł obejmuje podstawową wiedzę o znaczeniu i istocie komunikacji interpersonalnej w funkcjonowaniu społecznym człowieka. Studenci nabędą praktyczne umiejętności w zakresie aktywnego słuchania, efektywnego porozumiewania się, przekazywania informacji zwrotnych.

Uczestnicy poznają błędy występujące w komunikacji interpersonalnej oraz bariery komunikacyjne, dowiedzą się także w jaki sposób je przezwyciężać.


Studenci 1 roku na kierunku: Psychologia

Rok akademicki 2021/2022 zima