Celem modułu jest wprowadzenie studentów w tematykę psychologii śledczej, jako nurtu psychologii kryminalnej. Studenci poznają historię, terminologię i obszary psychologii kryminalnej, zapoznają się z terminem wiktymologii, diagnozą motywacji przestępczej, sylwetkami psychologicznymi sprawców przestępstw, psychologiczną analizą miejsca zdarzenia przestępczego, poznają cechy przestępstw seryjnych, zdobędą podstawową wiedzę z zakresu psychologii terroryzmu.


Studenci II roku na kierunku: Psychologia

Rok akademicki 2020/2021 lato

Moduł obejmuje podstawową wiedzę o znaczeniu i istocie komunikacji interpersonalnej w funkcjonowaniu społecznym człowieka. Studenci nabędą praktyczne umiejętności w zakresie aktywnego słuchania, efektywnego porozumiewania się, przekazywania informacji zwrotnych.

Uczestnicy poznają błędy występujące w komunikacji interpersonalnej oraz bariery komunikacyjne, dowiedzą się także w jaki sposób je przezwyciężać.


Studenci 1 roku na kierunku: Psychologia

Rok akademicki 2020/2021 lato