Fakultet dla studentów II roku kierunku Logopedia z audiologią, studia I stopnia

Fakultet dla studentów IV roku kierunku Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna i neuropsychologia

Proszę o wcześniejsze umówienie się na spotkanie poprzez wiadomość mailową na adres: beata.daniluk@mail.umcs.pl