Obszar kursu Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia (konwersatorium) dla 2 roku psychologii 

Obszar kursu Diagnoza psychologiczna - ocena funkcji poznawczych w diagnozie klinicznej (laboratoria) dla III roku psychologii


Course for Erasmus Students 

Spring semester 2021/2022

Obszar dla studentów 2 roku psychologii (studia stacjonarne)

Rok akademicki: 2021/2022