Obszar kursu Psychologia biegu życia (wykład) dla studentów kierunku Pedagogiki (1 rok 1 stopień, studia stacjonarne)

Rok akademicki 2022/2023

Obszar kursu Psychologia biegu życia (wykład) dla kierunku Animacja Kultury (I rok, II stopień)

Rok akademicki 2022/2023

Obszar kursu Psychologia biegu życia (ćwiczenia) dla kierunku Animacja Kultury (I rok, II stopień)

Rok akademicki 2022/2023

Kurs z przedmiotu Psychologia biegu życia (wykłady) dla pierwszego roku pedagogiki, studia niestacjonarne.

Rok akademicki: 2022/2023

Kurs z przedmiotu Psychologia biegu życia (ćwiczenia) dla pierwszego roku pedagogiki, studia niestacjonarne.

Rok akademicki: 2022/2023

Obszar kursu Psychologia biegu życia (ćwiczenia) dla studentów kierunku Pedagogiki (1 rok 1 stopień, studia stacjonarne)

Rok akademicki 2022/2023

Obszar kursu Psychologia starzenia się dla studentów kierunku Praca socjalna (I rok, II stopień)

Rok akademicki 2022/2023

Obszar dla studentów 3 roku psychologii (studia stacjonarne) - kontakt z opiekunem roku

Rok akademicki: 2022/2023

Classes for Erasmus exchange students. A token is needed to log in.