Kurs z przedmiotu Psychologia komunikacji interpersonalnej (WY) dla studentów 4. roku psychologii (stacjonarne)

Kurs z przedmiotu Psychologia komunikacji interpersonalnej (CA) dla studentów 4. roku psychologii (stacjonarne)

Kurs z przedmiotu Historia myśli psychologicznej (CA) dla studentów 1. roku psychologii

Kurs z przedmiotu Psychologia emocji i motywacji (CA) dla studentów 1. roku psychologii