Obszar kursu CA Psychologia emocji i motywacji dla studentów 1. roku

Obszar kursu WY Psychologia emocji i motywacji dla studentów 1. roku psychologii

Obszar seminarium magisterskiego dla studentów 4. roku psychologii (2022/2023)

wt 14:00-15:00; proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: kalina.kosacka@mail.umcs.pl