Kurs skierowany jest do studentów 2 roku studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku Gospodarka Przestrzenna.


Kurs skierowany jest do studentów 1 roku studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku Gospodarka Przestrzenna.


Kurs skierowany jest do studentów 2 roku studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Gospodarka Przestrzenna dla specjalności Polityka przestrzenna i urbanistyka.

Kurs skierowany jest do studentów 2 roku studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Gospodarka Przestrzenna dla specjalności Gospodarka regionalna.

Kurs skierowany dla studentów 2 roku studiów stacjonarnych na kierunku Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe.