Kurs skierowany jest do studentów 1 roku studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Gospodarka Przestrzenna dla specjalności Polityka przestrzenna i urbanistyka.

Kurs skierowany jest do studentów 1 roku studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku Gospodarka Przestrzenna.


Kurs dla studentów 1 roku I stopnia (studiów inżynierskich) dla kierunku Gospodarka przestrzenna