Kurs "Wirusologia ogólna i lekarska" obejmuje informacje z zakresu wirusologii ogólnej (budowa i replikacja wirusów, patomechanizm i epidemiologia zakażeń wirusowych) oraz szczegółową charakterystykę rodzin wirusów patogennych dla człowieka - cykl życiowy wirusów, wywoływane przez nie choroby włączając w to profilaktykę i terapię. Przedstawione są także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie wirusologii. Kurs adresowany jest do studentów biotechnologii medycznej I roku II stopnia. Wymiar godzinowy kursu to 30 godzin - 15 wykładów dwugodzinnych. 

Kurs "Immunologia z elementami wirusologii" obejmuje informacje z zakresu funkcjonowania układu odpornościowego człowieka oraz podstawy wirusologii ogólnej. Kurs adresowany jest do studentów III roku I stopnia mikrobiologii i biochemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Rozszerzony kurs wirusologii obejmuje szeroką charakterystykę rodzin wirusów patogennych dla człowieka - budowę i replikację wirusów, najważniejsze wywoływane przez nie choroby włączając w to profilaktykę i terapię. Przedstawione są także metody diagnostyki chorób wirusowych oraz najnowsze osiągnięcia w dziedzinie wirusologii. Kurs adresowany jest do studentów mikrobiologii II roku II stopnia.