General and medical virology describes basic knowledge about viruses, their structure and replication.  Here are also charakterized human pathogenic viruses which belong to DNA and RNA families, disease symptoms, pathogenesis and epidemiology. 

Kurs podstawowy wirusologii obejmuje informacje z zakresu wirusologii ogólnej oraz charakterystykę rodzin wirusów patogennych dla człowieka. Kurs adresowany jest do studentów 1 roku 2 stopnia biotechnologii ogólnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21. 

Kurs "Podstawy wirusologii" obejmuje podstawowe informacje z zakresu wirusologii ogólnej (budowa i replikacja wirusów, patomechanizm i epidemiologia zakażeń wirusowych), jak również diagnostyki wirusologicznej. Ponadto, w zakres kursu wchodzi charakterystyka najważniejszych rodzin wirusów patogennych dla człowieka. Kurs adresowany jest do studentów bioanalityki 3 roku 1 stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Trzy wykłady z wirusologii dla studentów 1 roku 1 stopnia Chemii Środków Bioaktywnych i Kosmetyków poświęcone są podstawom wirusologii (budowa i replikacja wirusów) oraz krótkiej charakterystyce wybranych wirusów patogennych dla człowieka. 

Kurs "Wirusologia ogólna i lekarska" obejmuje informacje z zakresu wirusologii ogólnej (budowa i replikacja wirusów, patomechanizm i epidemiologia zakażeń wirusowych) oraz szczegółową charakterystykę rodzin wirusów patogennych dla człowieka - cykl życiowy wirusów, wywoływane przez nie choroby włączając w to profilaktykę i terapię. Przedstawione są także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie wirusologii. Kurs adresowany jest do studentów biotechnologii medycznej I roku II stopnia. Wymiar godzinowy kursu to 30 godzin - 15 wykładów dwugodzinnych.