Kurs podstawowy wirusologii obejmuje informacje z zakresu wirusologii ogólnej oraz charakterystykę rodzin wirusów patogennych dla człowieka. Kurs adresowany jest do studentów 1 roku 2 stopnia biotechnologii ogólnej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022. 

Kurs "Podstawy wirusologii" obejmuje podstawowe informacje z zakresu wirusologii ogólnej (budowa i replikacja wirusów, patomechanizm i epidemiologia zakażeń wirusowych), jak również diagnostyki wirusologicznej. Ponadto, w zakres kursu wchodzi charakterystyka najważniejszych rodzin wirusów patogennych dla człowieka. Kurs adresowany jest do studentów bioanalityki 2 roku 1 stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.

Trzy wykłady z wirusologii dla studentów 1 roku 1 stopnia Chemii Środków Bioaktywnych i Kosmetyków poświęcone są podstawom wirusologii (budowa i replikacja wirusów) oraz krótkiej charakterystyce wybranych wirusów patogennych dla człowieka. 

General and medical virology describes basic knowledge about viruses, their structure and replication.  Here are also charakterized human pathogenic viruses which belong to DNA and RNA families, disease symptoms, pathogenesis and epidemiology. 

Kurs "Immunologia z elementami wirusologii" obejmuje informacje z zakresu funkcjonowania układu odpornościowego człowieka oraz podstawy wirusologii ogólnej. Kurs adresowany jest do studentów III roku I stopnia mikrobiologii i biochemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.