Kurs "Biologia nowotworów część II - mechanizmy śmierci komórek nowotworowych" przeznaczony jest dla studentów 2 roku 2 stopnia biotechnologii medycznej. Obejmuje podstawowe informacje na temat mechanizmów śmierci komórek mających istotne znaczenie zarówno w fizjologii jak i patologii. Szczególny nacisk położono na mechanizmy śmierci komórek nowotworowych ze wskazaniem możliwości jej regulacji co może mieć znaczenie w opracowywaniu nowych leków przeciwnowotworowych. 

General and medical virology describes basic knowledge about viruses, their structure and replication.  Here are also charakterized human pathogenic viruses which belong to DNA and RNA families, disease symptoms, pathogenesis and epidemiology. 

Kurs podstawowy wirusologii obejmuje informacje z zakresu wirusologii ogólnej oraz charakterystykę rodzin wirusów patogennych dla człowieka. Kurs adresowany jest do studentów 1 roku 2 stopnia biotechnologii ogólnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21. 

Kurs "Podstawy wirusologii" obejmuje podstawowe informacje z zakresu wirusologii ogólnej (budowa i replikacja wirusów, patomechanizm i epidemiologia zakażeń wirusowych), jak również diagnostyki wirusologicznej. Ponadto, w zakres kursu wchodzi charakterystyka najważniejszych rodzin wirusów patogennych dla człowieka. Kurs adresowany jest do studentów bioanalityki 3 roku 1 stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.