Zarys platformy .NET w kontekście tworzenia wybranych aplikacji i systemów.

Infrastruktura platformy Office 365 ze szczególnym uwzględnieniem serwisów Teams i SharePoint.

Środowisko programistyczne MS Visual Studio.

Praktyka tworzenie aplikacji na platformę .NET.

Platformy Azure i SharePoint.

Systemy operacyjne

Technologia informacyjna

Platformy Microsoft Live@Edu/Office 365 dla edukacji i Azure Dev Tools for Teaching.