Wykład i ćwiczenia. Kierunek prawno-biznesowy, st. niestacjonarne.

Wykład - kierunek prawno-menedżerski, studia stacjonarne, rok akademicki 2019/2020