Kierunek prawno-administracyjny, studia II stopnia, studia niestacjonarne.

Kierunek prawno-administracyjny, studia II stopnia, studia stacjonarne.