Celem kursu jest umożliwienie realizacja programu seminarium dyplomowego w formie zdalnej

Celem kursu jest realizacja programu seminarium dyplomowego w związku brakiem możliwości kontynuowania zajęć w tradycyjnej formie. Formuła zajęć zdalnych obejmuje między innymi przesyłanie do sprawdzenia części prac dyplomowych i kontakt za pomocą chatu w planowych godzinach seminariów, czyli  środy (18.03, 25.03, 08.04) w godzinach 11:30-13:00.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami klasyfikacji i kalkulacji kosztów dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych. W trakcie zajęć studenci uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu  tradycyjnych i nowoczesnych systemów rachunku kosztów służących zarówno do przeprowadzania kalkulacji jednostkowych kosztów wytworzenia wyrobu gotowego oraz zarządzania jednostką.