Zajęcia z Psychologii twórczości i osobowości skierowane do studentów kierunku: Animacja kultury, I st. 

Zajęcia z Psychologii emocji i motywacji skierowane do studentów kierunku Rozwój Zasobów Ludzkich 

Zajęcia z Psychologii emocji i motywacji skierowane do studentów I roku kierunku: Kreatywność i projektowanie społeczne

Seminarium magisterskie dla studentów kierunku Psychologia, grupa 10 

Seminarium magisterskie dla studentów kierunku Psychologia, grupa 10 

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Psychologia, grupa ćwiczeniowa nr 1

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Psychologia, grupa ćwiczeniowa nr 2

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Psychologia, grupa ćwiczeniowa nr 3

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Psychologia, grupa ćwiczeniowa nr 4

 Konsultacje realizowane są w trybie stacjonarnym (środa, godz. 13.00-14.00) oraz zdalnym, w formie wideokonferencji (środa, godz. 14.00-15.00). W przypadku chęci uczestnictwa w konsultacjach zdalnych proszę o wcześniejsze zgłoszenie mailem.