Materiały i zadania przeznaczone dla studentów I roku Kreatywności społecznej. Zajęcia realizowane są stacjonarnie

Zajęcia fakultatywne dotyczące wybranych, psychologicznych aspektów planowania oraz realizacji treningów kreatywności

Kurs skierowany do studentów specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Montessori, II st.

Seminarium licencjackie dla studentów III roku kierunku Kreatywność Społeczna

Kurs przeznaczony dla studentów I roku kierunku Kreatywność społeczna

 Konsultacje realizowane są w trybie stacjonarnym (godz. 10.30-11.00) oraz zdalnym, w formie wideokonferencji (godz. 9.00-10.00). W przypadku chęci uczestnictwa w konsultacjach zdalnych proszę o wcześniejsze zgłoszenie mailem.