Seminarium dla III roku kierunku Kreatywność społeczna

Kurs skierowany do studentów V roku Psychologii, specjalności Psychologia rodziny

Kurs skierowany do studentów I roku kierunku Animacja kultury

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Psychologia, grupa ćwiczeniowa nr 4

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Psychologia, grupa ćwiczeniowa nr 3

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Psychologia, grupa ćwiczeniowa nr 2

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Psychologia, grupa ćwiczeniowa nr 1

Kurs skierowany do studentów I roku kierunku Psychologia

 Konsultacje realizowane są w trybie stacjonarnym (wtorek godz. 13.00-14.00) oraz zdalnym, w formie wideokonferencji (czwartek godz. 8.30-9.30). W przypadku chęci uczestnictwa w konsultacjach zdalnych proszę o wcześniejsze zgłoszenie mailem.