Kurs skierowany do studentów IV roku Psychologii, uczestniczących w seminarium magisterskim

Kurs przeznaczony dla studentów uczestniczących w fakultecie: Kreatywność w zespole

Kurs skierowany do uczestników fakultetu psychoedukacyjnego: Baśń w wychowaniu i terapii na kierunku Psychologia

Kurs dotyczący ćwiczeń z przedmiotu: Psychologia różnic indywidualnych, skierowany do studentów II roku kierunku Psychologia 

Kurs dotyczący przedmiotu: Psychologia kreatywności, skierowany do studentów I roku Kreatywności społecznej

 Konsultacje realizowane są w trybie stacjonarnym (wtorek godz. 13.00-14.00) oraz zdalnym, w formie wideokonferencji (poniedziałek godz. 8.30-9.30). W przypadku chęci uczestnictwa w konsultacjach zdalnych proszę o wcześniejsze zgłoszenie mailem.