Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Psychologia, grupa ćwiczeniowa nr 2

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Psychologia, grupa ćwiczeniowa nr 1

Kurs skierowany do studentów I roku kierunku Psychologia

 Konsultacje realizowane są w trybie stacjonarnym (godz. 10.30-11.00) oraz zdalnym, w formie wideokonferencji (godz. 9.00-10.00). W przypadku chęci uczestnictwa w konsultacjach zdalnych proszę o wcześniejsze zgłoszenie mailem.