Kurs skierowany do studentów  Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, II stopnia, specjalność: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Montessori                        

Kurs skierowany do uczestników seminarium licencjackiego na kierunku: Kreatywność społeczna 

Kurs dotyczy wykładów z Psychologii kreatywności, skierowanych do studentów I kierunku: Kreatywność społeczna

Kurs dotyczy ćwiczeń z Psychologii kreatywności, skierowanych do studentów 2 grupy I roku na kierunku: Kreatywność społeczna

Kurs dotyczy ćwiczeń z Psychologii kreatywności, skierowanych do studentów 1 grupy I roku na kierunku: Kreatywność społeczna

Fakultet: Trening kreatywnego myślenia skierowany jest do studentów Kreatywności Społecznej i ukierunkowany na rozwijanie oraz stymulowanie wybranych aspektów  kreatywności

 Konsultacje realizowane są w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji. Zapraszam w czwartki w godzinach 14.30-16.30. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie mailem Państwa udziału w konsultacjach.