Celem przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę badań ewaluacyjnych będących elementem nowoczesnego zarządzania programami i projektami społecznymi. 

Kurs ma na celu wprowadzenie do tematyki klasycznych teorii socjologicznych.