Kurs dotyczy problematyki rozwoju lokalnego w kontekście procesów globalizacji. Omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z planowaniem i zarządzaniem rozwojem. Przedstawione zostaną najnowsze zagadnienia teoretyczne (dotyczące współczesnych paradygmatów rozwoju) oraz praktyczne, jak nowoczesne sposoby tworzenia strategii rozwoju na wielu poziomach. 

Kurs ma na celu wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z teoretyczną refleksją na temat polityki.