Zakres kursu;

Ø struktura pracy dyplomowej (część teoretyczna, metodologiczna i empiryczna)

Ø etapy badań pedagogicznych w modelu ilościowym

Ø struktura zagadnień metodologicznych

Ø zakres badań własnych (teren, obiekt, analizowane zjawiska)

Ø ustalenie tematów prac dyplomowych

Ø metody, techniki, narzędzia badawcze

Ø konstruowanie przewodników diagnostycznych


STRUKTURA PRACY MAGISTERSKIEJ

ETAPY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W MODELU ILOŚCIOWYM

STRUKTURA ZAGADNIEŃ METODOLOGICZNYCH

USTALENIE TEMATÓW PRAC MAGISTERSKICH

METODY, TECHNIKI, NARZĘDZIA BADAWCZE

KONSTRUOWANIE PRZEWODNIKÓW DIAGNOSTYCZNYCH


Kurs poświęcony seminarium dyplomowemu dla studentów drugiego roku studiów pierwszego stopnia z pedagogiki resocjalizacyjnej