Konsultacje w semestrze letnim będą się odbywały w formie zdalnej w piątki w godzinach 13.00-15.00 po uprzednim umówieniu. 

Zajęcia warsztatowe pozwolą studentom na wzbogacenie wiedzy i umiejętności odnośnie asertywnego funkcjonowania oraz kształtowania i wzmacniania zachowań asertywnych u osób nieprzystosowanych społecznie.

Uczestniczący w zajęciach studenci nabędą umiejętności trafnego rozpoznania zachowań ryzykownych w kontekstach środowiskowych (dom, szkoła, grupa rówieśnicza) oraz umiejętność wdrażania teoretycznej wiedzy z zakresu profilaktyki do warunków środowiskowych jednostek niedostosowanych społecznie.

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentowi wiedzy na temat współczesnych tendencji w profilaktyce zachowań ryzykownych osób nieprzystosowanych społecznie w kontekście czynników ryzyka i czynników chroniących, z uwzględnieniem międzynarodowych, krajowych oraz lokalnych standardów minimalizowania takich zachowań

Kurs dotyczy praktyk w placówkach resocjalizacji wolnościowej, przeznaczony dla Studentów III roku I stopnia