Kurs fakultatywny dla studentów pedagogiki  resocjalizacyjnej, III rok (studia I stopnia stacjonarne). Ideą zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o rodzinie, o jej roli w kształtowaniu postaw i wartości byłych więźniów w procesie adaptacji do życia na wolności.

Kurs fakultatywny dla studentów II roku resocjalizacji z socjoterapią, studia II stopnia stacjonarne (dwie grupy). Ideą zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o rodzinie, o jej roli w kształtowaniu postaw i wartości byłych więźniów w procesie adaptacji do życia na wolności.