Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Ekonomii. Celem kursu jest umożliwienie studentom pracy indywidualnej, kontrolowanej przez prowadzącą.