Konsultacje dla studentów we środy 9.30-11.30Miejsce dedykowane dla specjalności nauczycielskiej - Historia 1 rok, Ogólne przygotowanie psychologiczne

Miejsce dedykowane zajęciom z Psychologii rozwojowej (WY+KW) prowadzonej na 1 roku 2go stopnia Kognitywistyki

W ramach studium przypadku proszę przygotować protokół składający się z następujących części:

1. Informacje ogólne (w postaci tabeli) + wyniki poszczególnych metod stosowanych (tabela, bez interpretacji)

2. Wywiad- na bazie transkryptu dokonać analizy informacji zebranych

3. Informacje z zewnątrz- na podstawie informacji zebranych dokonać analizy

4. szczegółowe analizy poszczególnych metod stosowanych (ilościowe+jakościowe) (arkusze dostępne w aneksie)

5. STUDIUM PRZYPADKU- opis funkcjonowania osoby

6. Wskazówki rehabilitacyjne/terapeutyczne

PROSZĘ ZACHOWYWAĆ ANONIMOWOŚĆ OSOBY BADANEJ (również w arkuszach i transkrypcie). NIE UŻYWAĆ NAZW WŁASNYCH UCZELNI UKOŃCZONYCH, MIEJSC PRACY, MIEJSC ZAMIESZKANIA, SZPITALI itp.

Prace proszę składać na Kampus w postaci plików pdf plik nr 1. protokół, plik nr2. arkusze. W razie 'nadzwyczajnych okoliczności' proszę o kontakt mailowy.