Topic outline

 • Harmonogram zajęć:

  06.06.2023 godz. 09:30 - 11:00, sala 121

  13.06.2023 godz. 09:30 - 11:00, sala 121

  20.06.2023 godz. 09:30 - 11:00, sala 121

  23.06.2023 godz. 09:30 - 10:30 (pisemne zaliczenie przedmiotu specjalizacyjnego), sala 121

  Program zajęć:

  1. Oddziaływania międzycząsteczkowe,

  2. Potencjały oddziaływań międzycząsteczkowych (potencjał Johna Lennarda-Jonesa, Mie, twardych kul, Sutherlanda, studni prostokątnej),

  3. Gaz doskonały i gaz van der Waalsa,

  4. Adsorpcja i zjawiska związane z adsorpcją,

  5. Podstawowe modele adsorpcji: Langmuira, Henry'ego i Fowlera-Guggenheima,

  6. Dyfuzja,

  7. Procesy samoorganizacji cząsteczek organicznych,

  8. Niskowymiarowe struktury supramolekularne.


 • Spotkanie 1 (06.06.2023 godz. 09:30 - 11:00, sala 121)

  Oddziaływania międzycząsteczkowe, potencjały oddziaływań międzycząsteczkowych (potencjał Johna Lennarda-Jonesa, Mie, twardych kul, Sutherlanda, studni prostokątnej), gaz doskonały i gaz van der Waalsa.


 • Spotkanie 2 (13.06.2023 godz. 09:30 - 11:00, sala 121)

  Wirialne równanie stanu gazu van der Waalsa, adsorpcja, model adsorpcji Langmuira.

 • Spotkanie 3 (20.06.2023 godz. 09:30 - 11:00, sala 121)

  Równanie izotermy Henry'ego,  równanie izotermy Fowlera-Guggenheima, dyfuzja, procesy samoorganizacji cząsteczek organicznych, racjonalne konstruowanie niskowymiarowych struktur supramolekularnych.


 • Zaliczenie pisemne (23.06.2023 godz. 09:30 - 10:30, sala 121)

  Highlighted