Topic outline

 • Podstawy chemii teoretycznej - informacje ogólne

  Szczegółowy plan zajęć (CK I stopień 2 rok semestr 4):

  04.03.2022 (2 x 45 min.) sala 121,  godz. 12:00 – 13:30 (zajęcia organizacyjne)

  11.03.2022 (2 x 45 min.) sala 121,  godz. 12:00 – 13:30

  25.03.2022 (2 x 45 min.) sala 121,  godz. 12:00 – 13:30

  01.04.2022 (2 x 45 min.) sala 121,  godz. 12:00 – 13:30  (I kolokwium)

  08.04.2022 (2 x 45 min.) sala 121,  godz. 12:00 – 13:30

  22.04.2022 (2 x 45 min.) sala 121,  godz. 12:00 – 13:30

  29.04.2022 (2 x 45 min.) sala 121,  godz. 12:00 – 13:30

  06.05.2022 (1 x 45 min.) sala 121,  godz. 12:00 – 12:45 (II kolokwium)

  13.05.2022 (1 x 45 min.) sala 121,  godz. 12:00 – 13:00 (zaliczenie poprawkowe - obejmuje materiał zawarty w miniskryptach 1-6)

 • Konwersatorium I (04.03.2022)

  Zajęcia organizacyjne. Przypomnienie wiadomości z podstaw matematyki i fizyki klasycznej.

  • Konwersatorium II (11.03.2022)

   Liczby zespolone (działania na liczbach zespolonych, moduł liczby zespolonej), funkcja liniowa i kwadratowa, przypomnienie podstaw rachunku różniczkowego i całkowego, silnia, operatory różniczkowania i całkowania.

  • Konwersatorium III (25.03.2022)

   Zmienne dynamiczne w fizyce klasycznej, pęd, energia kinetyczna T, energia potencjalna V(x), energia całkowita E, zasady dynamiki Newtona, operator położenia, operator pędu, stała Plancka, zredukowana stała Plancka, konstruowanie operatorów kwantowo-mechanicznych, hamiltonian.

  • Konwersatorium IV (01.04.2022)

   I kolokwium. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa, funkcja falowa, funkcje klasy Q, normalizacja funkcji falowej.

  • Konwersatorium V (08.04.2022)

   Algebra operatorów (suma/różnica operatorów, iloczyn operatorów), komutator, komutator operatorów położenia i pędu, równanie własne operatora, wartość własna, funkcja własna operatora, widmo operatora, kombinacja liniowa operatorów, równość operatorów.

  • Konwersatorium VI (22.04.2022)

   Całkowanie przez części, operatory hermitowskie, zasada superpozycji, redukcja funkcji falowej, funkcje ortogonalne, funkcje ortonormalne, delta Kroneckera, wartość średnia wielkości fizycznej w mechanice kwantowej.

  • Konwersatorium VII (29.04.2022)

   Radialna funkcja falowa, orbital, atom wodoropodobny, liczby kwantowe, radialna gęstość prawdopodobieństwa, rozwiązywanie zadań związanych z radialną funkcją falową.

  • Konwersatorium VIII (06.05.2022)

   II kolokwium - obejmuje materiał zawarty w miniskryptach 3-6.

   Przypominam, że mają Państwo możliwość oceny naszych zajęć za pośrednictwem ankiety studenckiej.


  • This topic

   Zaliczenie poprawkowe (13.05.2022) godz. 12:00-13:00, sala 121

   Zaliczenie poprawkowe obejmuje materiał zawarty w miniskryptach 1-6. Zaliczenie poprawkowe dotyczy osób, które nie zdobyły co najmniej 51 pkt. z I i II kolokwium:

   1. 303534    B. Piotr

   2. 303537    J. Patrycja

   3. 303548   K. Adrian

   4. 303577   L. Dominika